مرکز تحقیقات تروما و پژوهش های جراحی سینا از سال 1383 با اخذ ردیف مستقل بودجه، نسبت به پذیرش و بررسی طرح های پژوهشی در حوزه تروما و جراحی اقدام کرده است. این مرکز با برخورداری از افراد توانمند و موثر در نظام سلامت، با اجرای پروژه های مرتبط با تروما و جراحی، همکاری های مشترک ملی و بین المللی و ایجاد زیر ساخت مناسب برای پژوهش، به ویژه در مورد نظام ثبت بیماری ها، سعی در ارتقاء سلامت جامعه دارد.

  • تهران، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حسن آباد، بیمارستان سینا، ساختمان شماره 7، مرکز تحقیقات تروما و پژوهش های جراحی سینا
  • تلفن: 5-02166757001
  • فاکس: 02166757009
Website design , catalog design , packaging design   besigraphic.ir