جلسه سالیانه شورای راهبردی برنامه ثبت ملی ترومای ایران

این جلسه در 16 شهریورماه 1401 بصورت ویدئو کنفرانس با نمایندگان 24 مرکز همکار برگزار گردید.

 

*تنظیم خبر: محسن سلیمی