و معرفی کتاب کار و تمرین توانبخشی مغزی، نوشته تره‌ور پاول

لینک :

https://www.aparat.com/v/Y3RJz

*تنظیم خبر: محسن سلیمی