ضایعات متاستاتیک نخاعی؛ کیفوپلاستی یا ورتبروپلاستی؟

 

ستون فقرات شایعترین محل متاستازهای استخوانی است. ورتبروپلاستی (ترمیم ترک­خوردگی مهره با مادۀ سیمانی) و کیفوپلاستی (بازسازی مهره با مادۀ سیمانی) به عنوان گزینه های درمانی کم تهاجم برای درد ضایعات متاستاتیک نخاعی پیشنهاد شده‌اند. با این حال، اثر این دو روش بر ضایعات متاستاتیک نخاعی نامشخص است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ورتبروپلاستی و کیفوپلاستی در مقایسه با یکدیگر، مراقبت های معمول یا سایر درمان های مربوط به درد، ناتوانی و کیفیت زندگی متعاقب ضایعات متاستیک نخاعی بود.

به نظر میرسد کیفوپلاستی منجر به بهبود قابل توجهی در درد، ناتوانی و کیفیت زندگی در مقایسه با درمان غیرجراحی شود. علاوه بر آن، به نظر می رسد ورتبروپلاستی همراه با تجویز ید-125 در مقایسه با ورتبروپلاستی به تنهایی منجر به بهبود بیشتری در درد و ناتوانی می­شود. ورتبروپلاستی به همراه رادیوکموتراپی در مقایسه با رادیوکموتراپی به تنهایی نتایج بهتری را حاصل کرده‌است.

برتری خاصی میان ورتبروپلاستی و کیفوپلاستی وجود ندارد.

عنوان مقاله منتج از طرح:

 Vertebroplasty and Kyphoplasty for Metastatic Spinal Lesions; A Systematic Review

(url زیر به عنوان انگلیسی فوق، هایپرلینک شود:)

https://journals.lww.com/jspinaldisorders/Abstract/2018/06000/Vertebroplasty_and_Kyphoplasty_for_Metastatic.7.aspx

مجله Clinical Spine Surgery/ سال 2018

تهیه کننده پیام ترجمان دانش: دکتر شقایق شاهمیرزایی

© استفاده از مطالب با ذکر منبع، بلامانع است.