جلسه شورای راهبردی برنامه ثبت ملی ترومای ایران مهرماه 1400

با حضور ریاست مرکز تحقیقات تروما وپژوهشهای جراحی سینا جناب آقای دکتر ظفرقندی بصورت ویدئوکنفرانس با نمایندگان 24 استان در تالار امام حسین بیمارستان سینابرگزار شد.

ضمنا در این جلسه از برخی مراکز همکار فعال و همچنین از پرسنل مرکز تحقیقات تروما که در جهت پیشبرد اهداف این طرح ملی تاثیر گزار بودند تقدیربعمل آمد.

تنظیم خبر: سمیه بهرامی