مغز، این عضو شگفتی‌آفرین و انعطاف‌پذیر بدن می‌تواند با ایجاد راه‌های عصبی جدید، عملکرد ازدست‌رفته‌ی خود را بازیابد. برنامه‌های بازتوانی شناختی با کمک به مغز در شناسایی و شکل دادن راه‌های عصبی جایگزین، اثرات سوء آسیب مغزی را تا حد زیادی رفع می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با این مقوله، گروه Braincast گفتگویی با آقای دکتر مهدی شریف­الحسینی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات تروما و پژوهش‌های جراحی سینا انجام داده است که در سایت آپارات و از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:

https://www.aparat.com/v/bn2C1/