عقد تفاهمنامه همکاری بین مرکز تحقیقات تروما و پژوهش های جراحی سینا و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

به منظور ارتقای فعالیتهای بین رشته ای در جهت کاهش بروز تروما و عوارض آن، تفاهمنامۀ همکاری بین مرکز تحقیقات تروما و پژوهش های جراحی سینا و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 8 بهمن 98 منعقد گردید.

شناسایی نیازهای پژوهشی کشور در حیطه فعالیت‌های دو مرکز، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک مبنی بر نیازهای جامعه، برنامه‌ها و علایق طرفین، برگزاری نشست‌های علمی یا دوره‌های آموزشی مشترک، و تشکیل هسته‌های علمی پژوهشی مشترک از جمله اهداف این همکاری می باشد.

تنظیم خبر: سمیه بهرامی