برنامه ثبت ملی بیماران آسیب نخاعی ایران

برنامه ثبت ملی بیماران آسیب نخاعی ایران، یک مطالعه آینده نگر است که کیفیت مراقبت، عوارض طولانی مدت و بار اقتصادی، شخصی و روانی آسیب نخاع در ایران را براساس بستری بیمار در بیمارستان ارزیابی می کند. این برنامه ملی توسط وزارت بهداشت و آموزش درمان ایران درمرکز تحقیقات تروما و پژوهشهای جراحی سینا پایه گذاری شد. تاکنون 10 مرکز دانشگاهی به این برنامه پیوسته اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.