تاریخچه

مرکز تحقیقات تروما و پژوهش های جراحی سینا

مرکز تحقیقات تروما و پژوهش های جراحی سینا یک مرکز جامع پژوهشی در حیطه های علوم پایه و علوم بالینی و قدیمی ترین مرکز تحقیقات ترومای کشور است که با هدف اثرگذاری و بهبود کیفیت مراقبت تروما و کاهش بار تروما در سال 1373 توسط هیات موسس، تاسیس و سال 1375 به تصویب دانشگاه علوم پزشکی تهران رسید. سپس در سال 1379 مورد تایید شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. 

مرکز تحقیقات تروما و پژوهش های جراحی سینا از سال 1383 با اخذ ردیف مستقل بودجه، نسبت به پذیرش و بررسی طرح های پژوهشی در حوزه تروما و جراحی اقدام کرده است. این مرکز با برخورداری از افراد توانمند و موثر در نظام سلامت، با اجرای پروژه های مرتبط با تروما و جراحی، همکاری های مشترک ملی و بین المللی و ایجاد زیر ساخت مناسب برای پژوهش، به ویژه در مورد نظام ثبت بیماری ها، سعی در ارتقاء سلامت جامعه دارد.

هیأت مؤسس

استاد جراحی عمومی
استاد جراحی عروق و تروما
استاد جراحی مغز و اعصاب
مرحوم دکتر موسی زرگر
استاد جراحی توراکس
استاد جراحی عروق و تروما

مرکز تحقیقات تروما و پژوهش های جراحی سینا

 •  تقویت شبکه تروما و پژوهش های جراحی
 • انجام و هدایت پژوهش های کلیدی، کاربردی و ملی در حیطه های تخصصی و میان رشته ای
 • تقویت همکاری های پژوهشی داخلی و بین المللی
 • تربیت، جذب و ارتقای نیروی انسانی کارآمد پژوهشی
 • انتقال دانش مرتبط با تروما به جامعه
 • راه اندازی دپارتمان های فوق تخصصی پژوهشی
 • ارتقاء علم از طریق افزایش تعداد مقالات و استنادها، گزارش ها و کتاب ها
 • طراحی و مشارکت در استقرار زیر ساخت های اطلاعاتی مناسب
 • گسترش پژوهش های بین رشته ای، تخصصی و ملّی
 • طراحی و استقرار زیرساخت های پژوهشی
 • حمایت از پایان نامه های دستیاری، PhD و فلوشیپ در قالب طرح های پژوهشی
 • افزایش همکاری با پژوهش گران داخلی و بین المللی
 • ایجاد واحد انتقال دانش (Knowledge Transfer Unit)
 • افزایش همکاری ها با افراد و سازمان های تصمیم گیرنده مانند سیاست گذاران، مجلس،  وزارت بهداشت و دانشگاه
 • قرار گیری در موقعیت ارزشیابی طرح ها و برنامه های تروما در کشور